Pomoc a kontakt

Hledat téma

Nalezněte odpovědi na Vaše otázky v sekci Často kladené otázky.

Vstupenky na jméno
Z důvodu zamezení přeprodávání vstupenek a zachování stejných práv pro všechny návštěvníky jsou vstupenky prodávány na konkrétní jméno kupujícího. Jméno kupujícího je tak vytištěno na všech zakoupených vstupenkách.

Při vstupu do areálu se min. příjmení uvedené na vstupence musí shodovat s předloženým průkazem totožnosti, druhá (případně třetí či čtvrtá) osoba bude do areálu vpuštěna pouze v bezprostředním doprovodu osoby, jejíž jméno je uvedeno na vstupence. Na požádání musí být předloženo potvrzení o provedení platby za vstupenky.

To znamená: Po zakoupení vstupenek bude na každé z nich uvedeno jméno kupujícího. Při vstupu do areálu musí být doprovod kupujícího, jehož jméno je na vstupenkách uvedeno (maximálně tři další lidé) bezprostředně s kupujícím.

Pořadatel akce si vyhrazuje právo na kontrolu průkazů totožnosti při vstupu do areálu. Prosíme, mějte připravený platný průkaz totožnosti a do areálu přicházejte se všemi (rodinnými příslušníky, přáteli), se kterými společně sdílíte vstupenky na konkrétní jméno.